~ grafika
~ dtp
~ předtisková příprava
~ tisk
~ distribuce
~ letáky
~ pozvánky
~ vizitky
~ samolepky
~ programy
~ knihy
~ periodika

Knihy

Knihy je možné objednat e-mailem, telefonicky
nebo zakoupit osobně – viz kontakty.

 

Vybrané tituly jsme poskytli Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), která zpřístupňuje knihy osobám s těžkým zrakovým postižením.

Dosud byly poskytnuty tituly: Droga zvaná letadla, Nazdar Orlové, Nebojte se Ameriky, Letecké legendy, Třídní knížka do tramvaje, Takový sníh už nepadá, Nic nového pod sluncem, Román z minulého století.

Vydané knihy

 

Jana Tischerová
Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky

více…

 

Kniha „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“ je prvním velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy. Publikace obsahuje cca 80 % dosud nepublikovaných informací získaných při práci v terénu a na základě zevrubného studia archivních pramenů.

Kniha má jednoduchou a přehlednou strukturu. V úvodní části je zachycen širší kulturně-historický pohled na problematiku smrti, pohřebních obřadů a vztahu lidí ke smrti od raného středověku. Následují kapitoly o vývoji a typech náhrobků a o motivech a symbolech, které jsou nedílnou součástí jejich výzdoby. Tyto kapitoly doplňuje slovníček odborných termínů a tabulky obsahující chronologický přehled nejvýznamnějších dat.

Nejvýznamnější částí knihy je katalog popisující existující hřbitovy celé Velké Prahy a značné množství dávno zaniklých hřbitovů, jež se rozkládaly kolem všech pražských kostelů. Velmi podrobně zde bylo zpracováno 245 hřbitovů (farních, obecních, evangelických a židovských). Každé heslo obsahuje zevrubný popis a historii daného místa, seznam pohřbených osobností a soupisy použité literatury, archeologických zpráv, archivních pramenů, významných vyobrazení a plánů. Zmíněný popis hřbitovů je proveden co nejpřehledněji a to tak, aby se podle něj dalo velmi snadně chodit a pohodlně prohlížet. Knihu uzavírají jmenné a místní rejstříky.

 

O autorce:

 

PhDr. Jana Tischerová absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění.

V Ústavu dějin umění AV ČR se zabývala soupisem pražských kostelů, kaplí, soch, pomníků a hřbitovů pro publikaci „Umělecké památky Prahy – Velká Praha I–II“. Zpracovala také hesla týkající se českých barokních sochařů do publikace „Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky“.

V roce 2007 vydala monografii „František Ignác Weiss (1690–1756), sochař českého pozdního baroka“ a v roce 2013 monografii „Matěj Václav Jäckel (1655–⁠1738), sochař českého baroka“. Obě rozsáhlé a podrobné monografie mapují život a tvorbu těchto významných barokních sochařů.

Dále se zabývala kresbou, grafikou a sochařstvím 19. století a podílela se na vydání publikace „Josef Bergler a grafika v Praze 1800–1830“. Je též spoluautorkou monografie „Malostranský hřbitov, historie a současnost“ a hesel pro „Biografický slovník českých zemí“.

Po mnoha letech práce v terénu a zevrubného studia archivních pramenů vydala v roce 2023 knihu „Pražské hřbitovy, pohřebiště a sepulkrální památky“, která je velmi podrobným průvodcem všemi pražskými hřbitovy.

 

 • 880 stran, 521 fotografií
 • formát A4, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-88421-04-7
 • doporučená cena 1350 Kč

Karla Nedvědová
Lásky plné pohádky

více…

 

Tyto pohádky přišly na svět, jelikož samy chtěly. Přicházely postupně a každá se nechala pečlivě zapsat. Když už byly na papíře všechny spolu, chtěly dál do světa, zvědavé, co s nimi lidé udělají. Pohodlně se uvelebily mezi obrázky a teď se s nimi můžete potkat i vy. Pohladí vás na duši, ale hlavu na pokoji nenechají. Dobro v nich vítězí, to ano, rozuzlení však bývají nečekaná a netradiční.

Ilustrace: Jana Bartošková

 

Pohádky:

 

Pohádka proti strachu

Rytíř a drak

Ela

Proč mraky dolu sestoupily

Pouť lásky

Mraveneček a divný tvor

Krásná rybička a mrzutý mýval

O hradu co stojí na úpatí skály a vidět je z veliké dáli

Mráček a vláček Motoráček

Stromy

Žabka

Silnice

Bacil Bóďa

Poutník Čas

Jak spolu mluví zvony

Kouzelná odpouštěcí pohádka

Vlčí příběh

Slovo

 

 • 72 stran, ilustrace
 • formát B5, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-88421-03-0
 • doporučená cena 225 Kč

Ondřej Sedláček
Fejetony 2008-2022
Vybrané fejetony z Listů Prahy 1

více…

 

V prosinci roku 1991 vyšlo „nulté“ číslo Listů Prahy 1 a za 30 let své existence se staly neodmyslitelným kulturně společenským periodikem pražské veřejnosti. Nezávislý apolitický měsíčník však nezveřejňuje jen suchý přehled událostí, vždy se snaží přinášet i čtení chytré, naučné a zábavné.

Mezi to zábavnější čtení lze řadit i fejetony textaře a scenáristy Ondřeje Sedláčka. Souhrnně byly vydány u příležitosti třicátého jubilea Listů Prahy 1. První úvodní sloupky vycházely především z obsahu daného čísla. Postupem doby dostaly texty podobu fejetonů, jak je známe z českých novin již od „c. a k.“ časů.

Protože Listy Prahy 1 staví na své apolitičnosti, i fejetony se zabývají především problémy současného běžného občana, nikoliv světonázorovými třenicemi na nejvyšších místech. Autor si však vždy najde téma, které osloví – ať již souhlasně, nebo lehkou satirou a provokací – nejen z hlediska věcného řešení problému (v duchu klasického fejetonu mistra pera Jana Nerudy „Kam s ním?“), ale též s ohledem na aktuální situaci, společenské změny, technologický pokrok a mnoho dalších aspektů.

 

 • 204 stran, barevné ilustrace
 • formát 19,5 × 22,5 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-88421-02-3
 • doporučená cena 200 Kč

Kamila Kubelíková, Martin Kubelík
400 let vil Benátska 1404–1797

více…

 

Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období. Publikace se zabývá formálně‑estetickým, tedy uměleckým a funkčně‑ekonomickým vývojem vily pod vlivem politických událostí, jak na teoretické, tak praktické úrovni.

 

Vzestup, vrchol a dekadence vil jsou sledovány v pěti kapitolách:

1) Venkovské stavby před okupací Benátkami.

2) První století benátské okupace, venkovská architektura ovlivněná ekonomickými podmínkami a výraz těchto vlivů ve funkčnosti staveb.

3) Hledání symbiózy villa s hospodářstvím a otiem na Terrafermě, které bylo podmíněno změnou přístupu Benátek v důsledku sociopolitických událostí, jež vyústily v mírové období na počátku 16. století.

4) Andrea Palladio (1508–1580), jeho dílo a odkaz v architektuře.

5) Narušení rovnováhy ekonomického a architektonického vývoje vily v průběhu času a její postupná dekadence.

 

Autoři dlouhodobě spolupracují na výzkumu benátských vil. Základem této spolupráce je jejich společná láska k Benátsku, která je navíc podpořena odbornou erudicí v oblasti historické architektury. Kamila Kubelíková vystudovala architekturu na univerzitě v Praze a dlouhodobě se věnuje architektonické fotografii. Martin Kubelík vystudoval architekturu a dějiny architektury na univerzitách v Cambridge a v Cáchách, působil jako řádný profesor a vedoucí architektonického ústavu na univerzitě v Evropě a v USA. Tato kniha představuje shrnutí jejich dlouholetého výzkumu.

 

 • 216 stran, 299 barevných obrázků, rozsáhlá bibliografie použité literatury
 • formát 20 × 28 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-88421-01-6
 • doporučená cena 950 Kč

Ondřej Sedláček
Román z minulého století
O pestrém i šedivém životě našich předků

více…

 

Kniha „Román z minulého století“ by mohla mít též název „Román minulého století“. Aniž by to bylo na úkor jejího smyslu nebo vyznění. Přítomnost či absence jednoho malého písmena totiž určuje dva možnéúhly pohledu na zachycené osudy, životy.

Pohled první se upírá především na „pestré i šedivé“ momenty v životech „našich předků“. Jak napovídá podtitul. Kniha zde vypráví o drobných pohnutkách běžných lidí, jejich radostech i starostech, jejich dětech, předcích i potomcích.

Druhý pohled, podle variace názvu, odkazuje ke vskutku „románovému“ – velkoryse a dramaticky pojednanému – běhu 20. století. Namátkou: první světová válka a po ní rozpad staletých mocností, nové uspořádání Evropy i světa ve 20. a 30. letech, společenské, hospodářské a politické změny vedoucí ke druhé světové válce a nakonec desetiletí životů ve dvou rozdílných světech: „západním“ demokratickém a „východním“ socialistickém. To vše knižní hrdiny posouvá jednou „vpřed“, podruhé „vzad“, jak zrovna politická atmosféra komu nahrává.

Začtěte se a poznejte to „pestré i šedivé“ ze života několika českých sedláckých rodů, rodin učitelek a učitelů, lesníků, lékařů, vojáků a dalších profesí. A seznamte se tak i s generacemi jejich předků a potomků.

 

 • 256 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-88421-00-9
 • doporučená cena 260 Kč

Ondřej Sedláček
Jak panáček Pepík a panenka Písnička letěli k moři a zase zpátky

více…

 

V naší pohádce se vypravíme na dovolenou k moři. Vezmou nás tam kluk Ben a holčička Majdalenka. S nimi pojede také jejich maminka a babička s dědečkem. A samozřejmě panáček Pepík a panenka Písnička, nerozluční kamarádi Bena a Majdalenky.

Proč s nimi nejel také tatínek? A malý pejsek Kyliján, co s nimi bydlí? A jak se u moře měli? To se všechno dozvíte.

Ovšem daleká cesta k moři není tak jednoduchá. Nejprve je třeba se dobře sbalit a potom nic a nikoho nikde neztratit. Jenže to se právě stane.

Ale nebojte, všechno dobře dopadne. Zase se vše najde, všichni se ve zdraví shledají a někteří si dokonce najdou nové kamarády.

Pokud už umíte trochu číst, určitě všechno v knížce sami najdete. Pokud ještě ne, přečte vám ji maminka, tatínek, nebo třeba vaše babička nebo dědeček.

 

 • 58 stran, ilustrace
 • formát B5 naležato, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-99-6
 • doporučená cena 160 Kč

Tomislav Vašíček
Klavír vypráví

více…

 

Jakými peripetiemi procházel vývoj populární, ale i klasické hudby v Čechách? Jak byl ovlivněn tím světovým? Co pro hudbu znamenaly milníky let 1945, 1968 a také 1989?

To bylo a bude obsahem řady publikací. Ale vyprávěl vám o tom všem, jak to zažil a s odstupem let vidí, či jak o budoucnosti přemýšlí nějaký klavír?

Tomislav Vašíček, jako jeden ze zakladatelů českého rokenrolu, vstoupil před pár lety v Praze do rokenrolové síně slávy. A to dokonce dvakrát, podruhé i s celou kapelou Sputnici, jejímž byl zpěvákem a lídrem. Po roce 1968 však před sputnickou slávou dostala přednost svoboda. V rakouské emigraci se etabloval jako špičkový expert u společnosti IBM. Dnes s rodinou žije nedaleko Vídně.

Rodinný klavír, který byl středobodem jedné pražské a po emigraci stále je členem vídeňské hudební domácnosti, má o čem vyprávět. Navíc když každá generace, jejíž prsty na něm dováděly, měla a má trochu jiné hudební sklony. A tak starý klavír Bechstein vzpomíná.

Od populáru let předválečných přes swing a rokenrol „padesátek a šedesátek“, po světové muzikály, dětské písničky a vždy a všude přítomnou a inspirující klasiku. Navíc má ten klavír být na co pyšný. Vždyť byl svědkem či přímým účastníkem mnoha zásadních chvil, celou svou bytostí byl u toho, když se na něm autorsky tvořilo. A to, co u něj vzniklo s jeho pomocí, má v české i rakouské hudbě své stálé místo.

Vyprávění doplňuje série humorně laděných ilustrací sochaře, kameníka a karikaturisty Josefa Stehlíka.

 

 • 108 stran, ilustrace a fotografie
 • formát 15 × 15 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-97-2
 • doporučená cena 200 Kč

Ondřej Sedláček
Verše z archivu

více…

 

Sbírka předkládá výběr z básní a písňových textů autora od 90. let minulého století po současnost. Jak titul na obálce napovídá, jde o dílka z „archivu“. Tedy přesněji z části archivu dosud nezveřejněné. Autorovy texty prozaické a dramatické již z velké části veřejně předloženy byly a své čtenáře si našly. Tento nový výběr tak bude své čtenáře teprve hledat. První oddíl textů je méně osobní – „na klasickou notu“, druhou část tvoří poezie „intimní“. Poslední oddíl je složen z veršovaných glos „veselého“ charakteru. Texty doprovázejí autorovy vlastní ilustrace.

 

Ukázka:

 

Svatojánská noc

 

Už je ta půlnoc vzácná,
slaví se svatý Jan.
Světlušky svítí loukám,
letí nad hlavou nám.

 

Své poklady do tvých rukou
já odevzdám, lásko má,
ctím tuhletu půlnoc vlahou,
v níž světlušek louče plá.

 

 • 48 stran, ilustrace
 • formát 14 × 17 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-96-5
 • doporučená cena 120 Kč

Martin Gilar
Amerika na druhý pohled
Dvacet let za velkou louží

více…

 

Ti, kdo mají za oceánem kamarády nebo příbuzné a chtěli by pochopit nesnáze, se kterými se jejich blízcí v USA potýkají, ať otevřou stránky této knihy. Amerika na druhý pohled je nevšední cestopis, který s humorem popisuje život v cizí zemi, trable s prvním americkým podnájmem, jak si doma uvařit javorový sirup a proč americké vánoční cukroví vypadá jako usušené psí hovínko. Dozvíte se, jak se otisklo jedenácté září do kolektivní psychiky Američanů, jak kalifornská zlatá horečka změnila historii USA, i to, že mají Spojené státy čtyři armády a které to jsou. Ve třiceti dvou kapitolách a ilustračních fotografiích se poučíte, jestli je Arizona správných mužů zóna, jestli Čína předhoní USA a jak zrušit gravitaci. Autor na sebe vrství množství postřehů z historie a současnosti Spojených států. Víte, že měly svého času nejrozvinutější vlakovou dopravu, ale dnes koleje beznadějně rezaví? Že chtěly dobýt Kanadu, ale navzdory několika válkám se to nepodařilo? Chtěli byste se dozvědět autorův návod, jak se nejlépe naučit anglicky? Jaká jsou skrytá poselství americké ústavy? To všechno a ještě víc je podáno s humorem a dávkou nadsázky.

Martin Gilar je český chemik, který roku 1996 odjel do USA na post-doktorandskou praxi. Navzdory původním plánům se po dvou letech nevrátil na rodnou hroudu, ale pořídil si ve Spojených státech vědecké zaměstnání, dva potomky, dům a hromadu všedních i nevšedních zkušeností. Z jeho zážitků vznikl netradiční cestopis Nebojte se Ameriky (2010, 2012). Kromě psaní o USA se Martin Gilar zabývá i vědeckou fantastikou. Jeho novela žánrově příslušející ke stylu vesmírné opery Zamrzlý vesmír získala v roce 2011 cenu Karla Čapka. Mimo to publikuje povídky v antologiích i časopisech. Již třikrát získal cenu Daidalos časopisu XB-1 (2012, 2015, 2017). Přesto jsou to příběhy z USA, které si získaly největší ohlas čtenářů. Díky tomu vzniklo jejich pokračování nazvané Amerika na druhý pohled. Martin Gilar už podruhé stírá vitriolem humoru líčidla z tváře Ameriky a hledá, co se pod nimi skrývá. Obstojí Spojené státy pod náporem českého sarkasmu?

 

 • 320 stran, fotografický doprovod
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-95-8
 • doporučená cena 295 Kč

Ilja Kučera ml.
Ta noc se nejspíš nevrátí

více…

 

Kniha je cyklem beletristických povídek ze současnosti prozaika a publicisty Ilji Kučery ml. Jedná se o jedenáct v podstatě obyčejných příběhů, v podstatě obyčejných lidí, které však pod citlivým a empatickým drobnohledem autora přerůstají v překvapivá soukromá dramata. Postavy jednotlivých příběhů jsou líčeny s velkým citem a porozuměním, ale mnohdy i s patřičnou dávkou humoru a grotesknosti. Ilja Kučera ml. se vyhýbá módním trendům, nesnaží se šokovat, ale spíše okouzlit poetikou vidění svých hrdinů, jejich příběhů a v neposlední řadě i barvitostí plnokrevného jazyka. Knihu působivě ilustrují původní snímky významného současného českého fotografa Jiřího Turka.

„Sborník povídek Ta noc se nejspíš nevrátí lze bez nadsázky přirovnat k malým literárním skvostům,“ charakterizuje knihu spisovatelka Jitka Neradová. „Kučerovy příběhy se pyšní vtipem, jemnou nadsázkou, mixem černého humoru a tvrdé reality, nostalgie s cynismem a vždy dokonalou pointou.“ Teatrolog a spisovatel Michal Čunderle dodává: „Ilja Kučera píše povídky, kterými především umí výborně navodit atmosféru. Atmosféru letního, bouřkou zalknutého dne, atmosféru znavené noci rozostřené třídním srazem anebo atmosféru ztracených odpolední prosezených někde na zábradlí, obvykle tedy atmosféru nasáklou přirozeně - nenásilně a cudně - erotizujícím ovzduším.“

 

Ilja Kučera ml. (nar. 1962)

Po absolvování gymnázia a nedokončených studiích na Fakultě žurnalistiky UK (1983) vystřídal řadu nejrůznějších zaměstnání. V osmdesátých letech začal samizdatově publikovat a věnoval se rockové muzice jako hudebník a textař. Od roku 1990 publikoval prakticky ve všech tuzemských hudebních časopisech. Na sedm let si také vyzkoušel práci televizního scénáristy. Nyní působí jako redaktor a moderátor hudebních a slovesných pořadů v Českém rozhlase (zejm. Divadlo pro vaše uši a Noční proud). V řadách obnovené skupiny Nasycen se aktivně vrátil i k hudbě.

V roce 1992 debutoval novelou Když už jsem se narodil, po níž následovala sbírka povídek Die Puppenklinik (2002), román Pravděpodobně láska (2008) a další sbírka povídek Takový sníh už nepadá (2013). Na svém kontě má také několik monografií z oblasti hudby a hudebního divadla (ty s Jaroslavem Panenkou).

 

 • 148 stran, barevné fotografie
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-87-3
 • doporučená cena 220 Kč

 

 

Jitka Neradová
Doskočiště Protektorát

více…

 

Dramatické osudy parašutistů a českých odbojářů radikálně vyvracejí všechny zažité teorie o zbabělém českém národu, který umí jen ohýbat hřbet a za svobodu vůbec nebojuje. Tihle lidé bojovali a vsázeli to nejcennější! Nechte se vtáhnout do příběhu jednoho každého z nich. Osudy Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše znáte, ale kdo je Josef Valčík, Karel Svoboda nebo Jiří Potůček a další kolegové nejen z operace Anthropoid, ale i Silver A a Silver B? A co skrývají tajuplné názvy výsadků Out Distance, Zinc či Bioscop? Co zažívali mladí muži, když z úst jejich anglického velitele konečně zazněl dlouho očekávaný jasný povel: „Your dropping zone will be in the Czechoslovakia!“

Jak byli na svoji misi připraveni, kdo jim v protektorátu pomáhal, jak se jim dařilo shánět základní potraviny, s kým se chodili bavit a jak se jim vůbec dařilo zůstat v utajení? Autorka se pokusila na tyto i jiné otázky najít relativně uspokojivé odpovědi. Nečekají vás žádná suchá fakta, ale dramaticky převyprávěné příběhy, které se snaží oživit dojmy a prožitky všech hrdinů, kteří už nám je sami nikdy neřeknou.

Autentické osudy parašutistů z první vlny seskoků doprovázejí jejich portrétní fotografie, z nichž některé jsou publikované poprvé.

Kniha vyšla k 75. výročí prvního seskoku (4. října 1941, František Pavelka, výsadek Percentage).

 

 • 224 stran, černobílé fotografie
 • formát 14 × 20 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-86-6
 • doporučená cena 275 Kč

Raven Slovem
Retrospektiva písňových textů z let 2016 až …

více…

 

Kniha přináší souhrn dvaadevadesáti textů rockového šansoniéra a multiinstrumentalisty Ravena. Vyšla u příležitosti jeho padesátin a shrnuje jak počiny nejčerstvější, tak texty z dříve vydaných alb i ukázky z rané tvorby. Je provázena původními ilustracemi Michaely Fišerové.

V Ravenových textech najde čtenář nejen silnou poetickou obraznost a citlivou práci s bohatým jazykem, ale především výrazné příběhy. Díky tomu je kniha svébytnou básnickou sbírkou poezie schopné žít svým vlastním životem i mimo Ravenova alba a koncertní jeviště.

Úvodním slovem knížku opatřil písničkář Zdeněk Vřešťál. „Dostáváte krásný dárek - sbírku toho nejlepšího z pera vynikajícího textaře, básníka a muzikanta,“ říká o knize Vřešťál a dodává: „Teprve vytištěné a v knižní podobě shrnuté Ravenovo dílo k nám promlouvá v celé své síle.“

 

Vladimír Kučera - Raven (nar. 1966)

Zpěvák, skladatel, textař, hráč na klávesové nástroje, kytaru, akordeon, aranžér a producent. Po svých folkových začátcích prošel skupinami Krausberry, Hubertus, Cairo, Neřež, spolupracoval s Ivanem Myslikovjanem. Má na svém kontě sedm sólových alb a dvě se skupinou Nasycen. Jako hudebník a producent se podílel na bezpočtu dalších nahrávek různých interpretů a skupin.

 

 • 108 stran, ilustrace
 • formát 12 × 30 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-85-9
 • doporučená cena 140 Kč

Jan Kurdík
1968 - Trochu jiný příběh

více…

 

Autorem knihy o vlastním, trochu jiném životním příběhu po politických a společenských změnách v naší zemi po srpnu 1968 je profesionální potápěč. Svůj zajímavý a poměrně dobrodružný život po odchodu z Československa sepsal především „pro naše potomky, které bude tahle doba zajímat stejně, jako nás doba našich předků.“ Barvité a osobité vyprávění o práci, cestování a především potápění v mořích, oceánech a poté i ve sladkých vodách bývalého Československa si jistě přečtou se zájmem ti, kteří zmíněnou dobu prožili na vlastní kůži, ať již doma, či v exilu, ale i ti, které fascinuje svět ticha nebo tvrdá práce pod hladinou.

 

 • 96 stran, bohatý obrazový doprovod
 • formát 15 × 25 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-84-2
 • doporučená cena 240 Kč

Kateřina Adamcová, Zdenka Gláserová Lebedová, Viktor Kovařík, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji
(okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov)

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu či pilíře byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla analyzována i materiální složka sochařských děl. Popis 215 sloupů a pilířů, nacházejících se v městských a vesnických prostorech i ve volné krajině v Plzeňském kraji, doprovází 1125 černobílých a 146 barevných fotografií. Kniha je určena odborné i laické veřejnosti se zájmem o tento druh památek a navazuje na předchozí svazky mapující sloupy a pilíře v jednotlivých okresech a krajích České republiky.

 

 • 880 stran, 1125 černobílých a 146 barevných vyobrazení
 • formát A4, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-7480-046-7
 • doporučená cena 680 Kč

Ilona Fryčová
Kavárna POTMĚ

více…

Představte si tmu a člověka, který vám servíruje kávu. Tápete rukama po stole, hledáte hrnek, lžičku. U toho narazíte na skleničku vašeho kamaráda. Všechny ostatní smysly, především sluch, pracují naplno. Najednou je chuť kávy úplně jiná. Takto popisují zážitky z Kavárny POTMĚ mnozí návštěvníci.

Kavárna skutečně funguje v úplné tmě. Pro většinu lidí je to nezvyk, pro obsluhu denní chléb. Jsou totiž nevidomí a tímto zážitkem vám chtějí zprostředkovat kus svého světa. Všem těm, kteří se do kavárny nedostali, své pocity zprostředkovává v půvabné novelce Ilona Fryčová, která si zde také zkusila číšnické řemeslo. Jde o čtení svižné, výstižné, dokonale vystihující prostředí a nálady světa nevidomých. Pokud někdo chce pochopit život ve tmě, tady se mu nabízí perfektní příležitost. Text postavený na rychlých dialozích vás bezprostředně vtáhne do děje, vykreslí atmosféru Kavárny POTMĚ a vytvoří představu, jak se věci, které vidící lidé vnímají jako běžné a bezproblémové, mohou stát zádrhelem na cestě všedním pracovním dnem. Třeba uvařit kávu, zaplatit v obchodě či třeba přejít rozkopanou ulici. A samozřejmě vztahy, které řeší nevidomí s úplně stejnou intenzitou jako lidé vidící.

Hlavní dojem z knihy je optimismus a nezdolná energie, které jsou patrné z každého řádku. Zároveň se také musíte zamyslet nad tím, jak často svoje vlastní problémy vnímáme větší, než ve skutečnosti jsou.

Přečtení knihy vám přinese nejen osvěžující zážitek, může vám navíc pomoci alespoň trochu pochopit svět lidí, kteří sice nevnímají svět očima, ale barvy života jim rozhodně nechybějí.

 

O autorce:

 

Ilona Fryčová (*1963) je autorkou novely Poslední ples, povídkové knihy Varování a příběhu pro nejmenší Velké uši a dlouhé nohy. Publikovala také ve sbírkách Ruce vzhůru a Noční můry nespí, spolupracuje s rozhlasem a aktivně se prezentuje na internetu.

V rodném Přerově vychodila základní školu a vyučila se. Několik let pracovala jako telefonistka, později vystudovala střední školu, poté pokračovala na vyšší odborné škole publicistiky a absolvovala Literární akademii J. Škvoreckého. Od osmnácti let žije v Praze se svým mužem a nejmladší dcerou Anetou, první dvě děti (Veronika a Martin) jsou již dospělé.

Ilona Fryčová se od deseti let potýká se zrakovou vadou. Postupně ztrácela zrak, ale ještě něco málo vidí. Po ulici se pohybuje samostatně za doprovodu svého už druhého vodicího pudla, na kterého jí přispěla i Světluška. Po absolvování Literární akademie se zapojila do programu Světlušky tím, že pracovala s mladými lidmi v Kavárně POTMĚ. To jí vynahradilo, že již není se studenty, mezi kterými se cítila velmi dobře.

Kavárníci a návštěvníci kavárny, stejně jako pracovníci Světlušky, ji však nadchli natolik, že se rozhodla své zážitky zpracovat literárně ve stejnojmenné novele Kavárna POTMĚ.

 

 • 164 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-83-5
 • doporučená cena 220 Kč

V Barceloně, velkém městě
Sto katalánských romancí

více…

Katalánské romance vychází poprvé česky. Katalánská poezie je u nás známa pouze útržkovitě – koncem 19. a počátkem 20. století k nám uvedli J. Vrchlický a S. Bouška některá díla J. Verdaguera, v osmdesátých letech minulého století vydal J. Schejbal výběr z díla S. Espriua a útlý výbor z básníků 14. a 15. věku, počátkem 21. století pak publikoval M. Uličný antologii z díla J. Salvata-Papasseita. Katalánské romance, podobné španělským formálně, ale méně už námětově, zůstaly českým čtenářům zcela neznámé.

Miloslav Uličný připravil a přeložil výbor z katalánských historických romancí a románových příběhů o zvyklostech a mravech v rozpětí od 17. do 19. století. Tyto verše zpívané často na poutích a tržištích vyprávějí o válečnících, námořnících, podloudnících, zlodějích i vrazích, o únosech (někdy objednaných samotnou unesenou), o milostných záležitostech i o vztazích mezi rodiči a dětmi. Některé z těchto příběhů jsou peprným komentářem lidské zištnosti či hlouposti, jiné nemají daleko k burlesce. Český výbor V Barceloně, velkém městě – Sto katalánských romancí vychází z reedice (1980) textů, které sebral a koncem 19. století vydal katalánský vědec Manuel Mila i Fontanals.

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Nová vlna.

 

 • 132 stran
 • formát 13 × 20 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-82-8
 • doporučená cena 180 Kč

Ezequías Blanco
Paměti pankáčova dědečka

více…

Povídková knížka Paměti pankáčova dědečka je souborem příběhů na pomezí memoárů z autorova života. Prožitky z mládí se v našich myslích nejvíce uchovávají a sítem času z nich odstraníme vše „plevelné“ a zůstává jen příjemné vzpomínání na mládí.

Jako k čtenářům promlouvaly Zvonokosy z francouzského prostředí, tak v této knížce se dostáváme trochu více na jih. A v „obyčejných“ příbězích venkovských lidí zjišťujeme, že život je všude nejen o dvou kůrkách, jak říká okřídlené přísloví, ale že i charaktery, vztahy a osudy lidí jsou všude stejné, jen někde slunce nad hlavou pálí více a jinde méně. Tento soubor příběhů vznikl v letech 1984–86.

Jednotlivé události jsou spojeny rámcem vypravěče (a zároveň jedné z vůdčích postav většiny příběhů), jimž je zemřelý don Atilano. Ten má teprve po smrti čas v nebi zapsat příběhy, které zažil on, jeho rodina či celá ves a které za života útržkovitě vyprávěl svému malému vnukovi, nyní dospívajícímu pankáči Gerardovi. Ze záhrobí mu je posílá po zemřelém jiném pankáči, který z nebeské nudy přijal podobu zombie, aby se mohl navracet na zemi. Vnuk Gerardo zasvětí do tajemných příběhů svého středoškolského profesora (autora knihy) a zprostředkuje předání dědečkových textů. Ten je poté, co se vzpamatuje z šoku po setkání se zombie, nabídne vydavateli k otištění. Tím se dozvídají španělští čtenáři, nejen z rodné vsi dona Atilana, zapomenuté či i utajené příběhy svých předků.

Výtečný překlad Miloslava Uličného prozrazuje jistou překladatelovu spřízněnost s textem, prostředím, o němž vypráví, i autorem. Může to být dáno skutečností, že se s Ezequíasem Blancem osobně zná, že zná jeho kraj, kde se jeho povídky odehrávají, a že sám pochází z venkova, byť moravského.

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Nová vlna.

 

 • 128 stran
 • formát 14 × 20 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-81-1
 • doporučená cena 200 Kč

Alena Martínková
Hrají a vzpomínají Plzeňáci

více…

Knížka vzpomínek se dvěma CD zavádí čtenáře do plzeňského rozhlasu 60. a 70. let minulého století, do doby jeho slavné éry a výjimečného postavení mezi regionálními rozhlasovými stanicemi. Titul knížky je odvozen z názvu pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci, který se pro svoji oblibu vysílal z Plzně od roku 1958 nepřetržitých čtyřicet let.

V oživených vzpomínkách vybraných osobností může čtenář nahlédnout do zákulisí rozhlasu a přiblížit si dobu, ve které tvořily. Podmínky, které ke své práci tehdy měly, si dnes už neumíme ani představit.

Součástí publikace jsou 2 CD - jedno s lidovými písničkami z pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci a druhé s výběrem skladeb z tvorby skladatelů, kteří zde v té době působili: Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček, Jan Málek, Jiří Teml a Jan Slimáček.

Kniha vychází k Roku české hudby 2014, k projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a k 70. výročí Českého rozhlasu Plzeň.

 

 • 164 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • příloha 2 CD (folklór + vážná hudba)
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-78-1
 • doporučená cena 250 Kč

Jitka Neradová
Nic nového pod sluncem

více…

V této sbírce 31 historických fejetonů autorka uvolněně mapuje českou historii od Cyrila a Metoděje až po císaře Františka Josefa I. Jde o českou cestu proti proudu času, putování nepříliš vážné, byť místy seriózní. Potkáme se na ní s osobnostmi důvěrně známými z hodin školního dějepisu, ale i s figurkami osobitými, tajemnými či prostě jen méně slavnými.

„Co kdyby Cyril a Metoděj zabloudili a došli úplně jinam než na Moravu? Donutila česká princezna Doubravka Poláky k přijetí křtu tím, že odmítala sdílet lože se svým manželem Měškem? Byla císařovna Sissi skutečně první anorektičkou a bulimičkou? Proč máme Rudolfa II., když nikdo nezná toho prvního? Byli někteří čeští králové bigamisté? Nebo naopak mezi nimi byli i gayové? Byl Palacký v době národního obrození chodící Wikipedie? Byl Tyrš vyrovnaný duševně i tělesně? A co zavinila hysterie Amálie Mánesové? Mělo 19. století také svá zlatá šedesátá?“

Otázek je velmi mnoho a podobné další si můžeme klást a zároveň na ně hledat odpovědi právě v této sbírce historických fejetonů.

Knížka plná příběhů z dob dávných i nedávných si klade za cíl zlepšit pověst české školní historie, přesvědčit okolí, že dějepis opravdu nejsou jen data a nudný výpis událostí, ale že jde o příběhy s nečekaným dobrodružstvím, vášní, tajemstvím i napětím. A přitom si jen potvrdíte, že vše už tady jednou bylo, tedy nic nového pod sluncem.

 

 • 160 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-75-0
 • doporučená cena 222 Kč

Ilja Kučera ml.
Takový sníh už nepadá

více…

Soubor drobných rodinných příběhů na pomezí povídek a memoárů s původními ilustracemi akademické malířky Heleny Horálkové.

„Kniha, kterou držíte v ruce, není vlastně moje kniha. Je to ve skutečnosti knížka mého otce. Já se jen samozvaně ujal role vypravěče.“ Píše v úvodu své beletristické novinky spisovatel, publicista a hudebník Ilja Kučera ml. Knížka přináší bezmála tři desítky krátkých příběhů ze života autorova otce, rozhlasového redaktora, soudničkáře a znamenitého vypravěče Ilji Kučery. S laskavostí, nostalgií ale i ironií a vtipným nadhledem se autor vrací do studentských let svého otce, do jeho ochotnických časů na rodném Příbramsku, k sedmatřiceti rokům stráveným v Československém rozhlase, kde ve zlaté éře šedesátých let patřil k pilířům rozhlasové zábavy. Představuje ovšem svého otce i jako svérázného tatínka a neméně svérázného dědečka. Knížka je ilustrována původními linoryty malířky Heleny Horálkové. V samotném závěru knihu doplňují krátké osobní vzpomínky herce Tomáše Töpfera, režiséra Karla Weinlicha, redaktorky Heleny Dubničové a autorky ilustrací.

Takový sníh už nepadá je čtvrtým beletristickým počinem Ilji Kučery ml. Po novele Když už jsem se narodil (1992), povídkové knížce Die Puppenklinik (2002) a románu Pravděpodobně láska (2008). Vedle nich je autorem pěti monografií z oblasti rockové hudby a hudebního divadla (ty ve spolupráci s J. Panenkou). Ilja Kučera ml. rovněž kráčí ve stopách svého otce jako autor a moderátor populárních pořadů Českého rozhlasu Divadlo noc a Noční proud.

 

 • 144 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-73-6
 • doporučená cena 175 Kč

 

V říjnu 2014 vydal Tebenas výběr z této povídkové knihy jako audioknihu, kterou načetl herec Roman Štolpa. Hudba: Raven (motivy z CD Košile).

Obsah: 1. Úvod – 2. Pod palbou kaťuší – 3. A já ti říkám, že hoří! – 4. Ten náš pitomec, to je ale blbec – 5. Tenkrát v době senoseče – 6. Rada Vacátko by se divil – 7. Pán přijel údolím Slivenu – 8. Takový sníh už nepadá

 • délka: 72:59
 • CD: TBN002-2
 • EAN 8594177770023

Daniel Razím
Nejmodernější retro
1. česká fairtradová biopoesie

více…

První sbírka básní Daniela Razíma ilustrovaná fotokolážemi vyšla v autorově vlastní typografické úpravě.

Směsice lyrických i epických veršů je inspirovaná mnoha tématy, stavy ducha a prostředími. V poetickém vypodobnění genia loci nejrůznějších míst v Praze, v Krkonoších, na Mostecku, v Paříži nebo tureckém Istanbulu se pokouší zachytit propojení současna s minulostí. Hledá tak cestu k porozumění „dnešní“ době, která nás mimo jiné stále častěji přesvědčuje o tom, že významy slov nejmodernější a retro už přestaly být ve vzájemném protikladu.

Svou nekonvenční typografií, která si výtvarně pohrává s písmem i s obsahem textů, se Nejmodernější retro hlásí k dávným kaligramům Guillauma Apollinaira a k prvorepublikovým básnickým sbírkám Jaroslava Seiferta a Vítězslava Nezvala v grafické úpravě Karla Teigeho.

Daniel Razím – divadelník, pedagog literárně-dramatických seminářů a dílen, student DAMU, člen Klubu Za starou Prahu a Klubu českých Bieblologů – je také autorem knih: Kubistický portrét Jiřího Suchého aneb Jednou, když mně bylo osmdesát. (Obsáhlý rozhovor s Jiřím Suchým, doplněný mnoha ukázkami jeho literárního i výtvarného díla a mnoha poprvé publikovanými fotografiemi z jeho osobního archivu) a Na hrobě bubnují padající pomeranče (Výběr z poezie Konstantina Biebla – jednoho z nejvýznamnějších českých básníků první poloviny 20. století).

 

 • 64 stran
 • formát 13,5 × 25,7 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-72-9
 • doporučená cena 160 Kč

Martin Gilar
Nebojte se Ameriky
Vyprávění nejen o záludnosti amerických záchodků, nábozenství, historii a životě indiánů
[2., doplněné vydání]

více…

Lákalo by vás vydělávat si na živobytí v jiné měně než v korunách? Chtěli byste bydlet pod palmami na pobřeží oceánu? Pokud máte dobrodružnou náturu, není obtížné si to vyzkoušet. Druhé a rozšířené vydání knihy Nebojte se Ameriky líčí autorovy postřehy z dlouholetého života za oceánem. Můžete v něm najít nejen tipy pro turisty, ale i porovnání kladů a záporů všedního života v USA. Dozvíte se například o tom, jak dlouho trvá, než zvládnete angličtinu, co vám bude v americké kuchyni chutnat (a čemu se raději vyhnout) a jak získat Zelenou kartu. Kniha se špetkou ironie a pořádnou dávkou humoru porovnává život v Čechách a ve Spojených státech. Dozvíte se víc o Americe pohledem zevnitř, o americké národní hrdosti, výchově dětí, školství, nebezpečí termitů a proč Texasané tak milují zbraně. A také něco o záludnosti amerických záchodků, o historii, náboženství a životě amerických indiánů. To, co se nedá vyjádřit slovy, doplňuje bohatá fotografická dokumentace.

 

 • 272 stran, bohatý fotografický doprovod
 • formát A5, knižní vazba
 • 2., doplněné vydání, ISBN 978-80-86396-69-9
 • doporučená cena 260 Kč

Jan Čech
Nazdar orlové
Další (ne)uvěřitelné příběhy leteckého mechanika
[2., doplněné vydání]

více…

 

V roce 2008 vyšla kniha Droga zvaná letadla, která byla prvním knižním vydáním tzv. Čechovin, seriálu příběhů, od roku 2005 pravidelně zveřejňovaného na serveru Planes.cz a později přejímaného internetovým deníkem Neviditelný pes. Knížka zaznamenala neobyčejný zájem u čtenářů, a proto jsme se spolu s autorem Janem Čechem (*1950) rozhodli připravit další pokračování.

Knížka s názvem Nazdar orlové opět přivádí čtenáře do prostředí kolem letadel, zejména k leteckým společnostem Slovair, Československé aerolinie, British Airways a dalších, registrovaných ve Velké Británii, u kterých Jan Čech řadu let pracoval jako letecký mechanik. Právě odtud dobře zná zázemí leteckých hangárů, dílen i letištní plochy, kde se připravují letadla na start. Je vnímavým pozorovatelem tohoto prostředí i lidí, kteří se zde pohybují. Příběhy, které psal sám život, jsou v jeho vyprávění poutavé, humorné i směšné a někdy skutečně až neuvěřitelné.

Druhé vydání knížky je rozšířeno o tři kapitoly.

 

 • 200 stran, bohatý obrazový doprovod
 • formát A5, knižní vazba
 • 2., doplněné vydání, ISBN 978-80-86396-68-2
 • doporučená cena 288 Kč

Kateřina Adamcová, Zdenka Gláserová Lebedová, Viktor Kovařík, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji
(okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem)

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

Kniha je určena odborné i laické veřejnosti se zájmem o tento druh památek.

Jedná se o další pokračování řady – dosud vyšly okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Náchod a dále kraje Liberecký, Karlovarský, Vysočina a Jihočeský.

 

 • 1144 stran, 1200 černobílých a 67 barevných vyobrazení
 • formát A4, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-87104-89-7
 • doporučená cena 720 Kč

Jitka Neradová
Třídní knížka do tramvaje

více…

 

Vaše vysvědčení bylo horší než to synovo, dcera neměla nikdy dvojku z chování jako vy a vaši rodiče netolerovali vaše cigarety, zatímco vám tráva už vlastně ani nevadí? Nepodléhejte panice, nejste v tom sami, škola byla, je a bude, stejně tak nekonečný proud historek, který s ní souvisí.

S Třídní knížkou do tramvaje se podíváte do školního zákulisí 21. století a sami si tak můžete odpovědět na otázku, zda je škola opravdu základ života nebo jestli je současné školství obrazem doby nebo je doba obrazem školy?

 

 • 100 stran
 • formát 12 × 19 cm, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-64-4
 • doporučená cena 120 Kč

Karel Málek
Letecké legendy

více…

 

Obrazová publikace o letadlech a lidech kolem nich. Zahrnuje období od zahájení provozu na letišti Praha-Ruzyně v roce 1937 (dnes staré letiště) až do doby nedávno minulé. Navštívíte toto letiště s leteckým mechanikem, který zde celý život pracoval, a kromě toho, že měl letadla rád, je se stejným zanícením i fotografoval. Vyprávění, které fotografie doprovází, přináší jak technické zajímavosti o letadlech, tak i osobní vzpomínky autora. Kniha nechce být naučnou publikací ani encyklopedií, ale zábavným vzpomínáním na dobu nedávno minulou.

 

 • 120 stran, 50 černobílých fotografií
 • formát 27 × 20 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-63-7
 • doporučená cena 200 Kč

Daniel Razím
Kubistický portrét Jiřího Suchého
aneb Jednou, když mně bylo osmdesát

více…

 

Nejnovější kniha o Jiřím Suchém (jednom z nejvýznamnějších českých divadelních a literárních autorů), vyšla na podzim roku 2011 u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.

Obsáhlý dialog, rozdělený do tří „návštěv“ (kapitol), se čtenářům pokusí přiblížit a zmapovat životní příběh, dílo a výjimečnou osobnost Jiřího Suchého v jeho autorské dílně, kde tvoří a připravuje materiál pro svou veřejnou, hlavně divadelní činnost, a na závěr nahlédnout do jeho soukromí, a poodhalit, jaký je J. S. v prostředí svého domova, kde se cítí nejlépe a nemusí nic a nikoho hrát.

Autor Daniel Razím se také snažil zachytit, v čem se tvorba a soukromí J. S. potkávají a rozcházejí, a co si o sobě, své práci a svém životě myslí v současné době, kdy je mu 80 let, ve srovnání s tím, jak uvažoval a tvořil v minulosti.

Kniha se dopodrobna věnuje mnoha nezodpovězeným otázkám, které se týkají repertoáru a provozu divadla Semafor, literárního autorství a veškeré další tvůrčí činnosti J. S., a bilancuje, jaký byl jeho soukromý život při téměř neustálém plném pracovním nasazení.

Bohatá fotografická příloha obsahuje řadu archivních, většinou dosud nezveřejněných divadelních i rodinných snímků. Rozhovor doplňují také ukázky z literárního i výtvarného díla J. S., které často za svého autora mluví samo a nejvýstižněji.

Kniha je „narozeninovým dárkem“, určeným nejen dlouholetým příznivcům J. S., znalcům jeho tvorby a stálým návštěvníkům divadla Semafor, ale také čtenářům, kteří se s J. S. chystají teprve seznámit.

 

 • 180 stran, rozsáhlý černobílý obrazový doprovod a dvě barevné přílohy
 • formát 24 × 21 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-61-3
 • doporučená cena 350 Kč

Karel Hynek Mácha / překlad Miloslav Uličný
Mayo

více…

 

Nesmrtelný Máchův MÁJ tentokrát španělsky. Překlad hispanisty Miloslava Uličného, poprvé s pevným metrem a s rýmy, doprovází v tomto vydání původní text. Překlad byl konzultován mj. na Univerzitě v Zaragoze.

Vychází při příležitosti významného výročí – dvou set let od narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810), básníka, který se stal zakladatelem moderní české poezie.

Toto vydání Máje by mělo oslovit studenty španělštiny a vaše přátele nejen ve Španělsku, ale i v Mexiku, Argentině, Kubě, Chile, Ekvádor, Peru, Portoriku a mnoha dalších.

 

 • 100 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-56-9
 • doporučená cena 150 Kč

Jaroslava Nárožná, Roman Korda, s obrázky Ondřeje Tůmy
Vodnické a indiánské Romaneto
Pohádkové příběhy Divadélka Romaneto

více…

 

Vodnická pohádka a Indiánská pohádka pro nejmenší z repertoáru cestovně-pružinového Divadélka Romaneto.

 

„Co to slyším, copak je to? Divadélko Romaneto! Zpívá, hraje, směje se, pohádku vám děti přinese!…“ Tak vítá zpěvem před každým představení malé diváky i jejich rodiče Divadélko Romaneto, které vzniklo z aktivního nadšení zakladatelů předávat hravou formou laskavost a něžnost autorských hudebních pohádkových příběhů všem příznivcům tohoto žánru.

Po devítiletém působení na dětské scéně má dnes již téměř vždy vyprodáno, má svůj fanklub, hymnu, videoklipy i vydaná úspěšná CD, doprovázená původními ilustracemi Ondřeje Tůmy.

V repertoáru Divadélka Romaneto je do současné doby již dvanáct divadelních představení pro děti. Na přání diváků nyní přicházejí v knižní podobě dvě nejúspěšnější pohádky – Vodnická a Indiánská. Bohatě ilustrovaná knížka je věnována nejen dětskému čtenáři, ale všem lidem s dětskou duší, kteří si rádi hrají na indiány a pravé české vodníky, a přináší tak možnost mít své oblíbené příběhy po ruce doma i na cestách.

 

 • 64 stran, barevné ilustrace
 • formát 15 × 15 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-54-5
 • doporučená cena 180 Kč

Jan Vošalík
Přehled motocyklů Jawa
Sériové cestovní motocykly

více…

 

Publikace popisuje 142 modelů sériové výroby motocyklů Jawa od roku 1929 do současnosti. Motocyky jsou vyobrazeny na fotografii a popsány základními technickými údaji (též v němčině a angličtině).

 

 • 224 stran, černobílé fotografie
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-49-1
 • doporučená cena 220 Kč

Jan Čech
Droga zvaná letadla
(Ne)skutečné příběhy leteckého mechanika
[2. vydání]

více…

 

Autor příběhů Jan Čech (*1950) se jako letecký mechanik věnuje již třicátým osmým rokem jen a jen letadlům. Po vystudování Střední průmyslové školy v Praze se zaměřením na stavbu a konstrukci letadel nastoupil v roce 1970 k Československým aeroliniím, kde se ještě vyučil v oboru letecký mechanik. Pracoval zde na generálních opravách letadel, později byl zaměstnán u Slovairu, pak u OGDEN Aviation a Menzies se servisem pro British Airways, DHL, BMI a JET2. V současné době je opět u ČSA.

Počátkem osmdesátých let začal publikovat v časopisech ABC, Věda a technika mládeži a Letectví a kosmonautika články spíše technického a faktografického charakteru.

V roce 2005 byl vybídnut správcem serveru Planes.cz, k publikování příběhů, které zaznamenával během svého bohatého leteckého života. Tak se zrodil pravidelný seriál uveřejňovaný na tomto serveru pod jménem Čechoviny a později přejímaný též internetovým deníkem Neviditelný pes. Odtud byl už jen malý krůček ke knižnímu vydání těchto tzv. „Čechovin“.

Podtitul knihy (Ne)skutečné příběhy leteckého mechanika přesně vystihuje její obsah. Jsou to poutavá vyprávění z leteckého prostředí, v nichž Jan Čech, jako skvělý pozorovatel, umí dané situace nejen pojmenovat, ale i s humornou nadsázkou trefně vylíčit. Letecký žargon, který ve své knize využívá, mu pomáhá vykreslit jak charaktery jednotlivých lidí, tak i zobrazit atmosféru tohoto lákavého prostředí. V poeticky zpracované skutečnosti s „horníčkovským“ humorem a nadhledem prožije čtenář s velkým zaujetím život „mezi nebem a zemí“.

 

 • 240 stran, 90 fotografií
 • formát A5, knižní vazba
 • 2. vydání, ISBN 978-80-86396-52-1
 • doporučená cena 298 Kč

Ondřej Sedláček, fotografie Iren Stehli
Předlistopadová jablka

více…

 

Knížka volnou formou popisuje události a atmosféru doby nedlouho před a po Listopadu 1989. Autor vychází z vlastních zkušeností a zážitků, povídání je velmi osobní, i když podstatné momenty prožil obdobně každý, kdo konec 80. a začátek 90. let pamatuje. Text je doplněn o svébytné fotografie známé dokumentaristky – fotografky Iren Stehli, čímž vznikla zajímavá „esej“, která čtenářům připomene, co vše se od té doby změnilo – ať k lepšímu, či k horšímu, a co již dnes v běžném životě nenajdeme. Spolu s tím pochopitelně přináší tato útlá knížka nenásilnou formou i řadu námětů k zamyšlení pro ty, kteří tehdejší dobu nezažili.

Ondřej Sedláček charakterizuje svůj text jako „generační výpověď“. Po prvotině Povídky přirozené i nadpřirozené a další, velmi úspěšné knize Reklama – Triky, které vás dostanou, půjde zajisté opět o zajímavé čtení s autobiografickými prvky a osobitým stylem.

Knížka vychází k dvacátému výročí obnovení demokracie v českých zemích.

 

Ze zadní strany obálky:

 

Předlistopadová jablka pozvolna zrají. Jakoby nastal čas dozrávání a sklizně. Nebo alespoň bilancování a hledání odpovědí, k čemuž komparativní jablka vybízejí. Stejně jako ponoukají k fiktivnímu výletu do minulosti. Jako by dávala naší zapomínající paměti pokyn, aby odhalila chvilky komunistického temna, které zmizely pod nánosem křiklavě barevných zážitků z tržní ekonomiky. Podobných opusů je v současnosti pomálu, i když se dá v souvislosti s kulatým výročím nějaká srovnávací sonda očekávat.

Co nám Listopad dal?

Mě jako první vytanula na mysli svoboda slova, kterou jsem v dětství nezažila. Už nevím, jak moc mě to trápilo, ale pamatuji si, že diametrální rozdíl mezi interpretací domácí a školní vedl k určité schizofrenii. Trochu se obávám, že naše generace s tímto hluboce zakořeněným návykem malinko bojuje dodnes.

Další myšlenkový exkurz do téměř panické hrůzy se mi v paměti vynořuje v souvislosti s StB. Ne, že by mě tehdy pronásledovala, ale proto, že následky jejího působení jsou v lidech dodnes. Jako nějaké dědictví režimu. Zděděný majetek ale můžete odmítnout, způsoby uvažování už se zavrhují podstatně hůře.

Třetí vzpomínkový veletoč se mi pojí s převlékáním kabátů. Tolik bývalých soudruhů dnes obléká oranžovou, modrou či zelenou uniformu, že mi nad tím dvacet let po Listopadu zůstává rozum stát. Že by ta jablka nepadala daleko od stromu?

Při čtení Předlistopadových jablek mi došlo, jaké zvláštní detaily si člověk pamatuje. Zkusila jsem si vybavit vlastní jablka a vyšla mi z toho podobná úroda jako Ondřejovi. Že by generační zkušenost? Pravděpodobně. I když s vrstevníky komunistického ražení bych sklízet jablka nechtěla.
Moje letitá paměť ale kupodivu nevypouštěla jen negativní vzpomínky alias jablka nahnilá. Nejspíš proto, že bývalý režim spojuji s mládím a to je pěkné za každého režimu. Moje babička vzpomínala na hezké dni v Protektorátu. A řekl by dnes někdo, že za války bylo hezky?

Není vyloučeno, že při sklizni člověk narazí na trpké kousky či dokonce na padančata. I méně kvalitní jablka se ale dají zpracovat, tu na mošt, v lepším případě na jabkovici. Při konzumaci ale už člověk musí myslet na následky – ať už lehčího charakteru toaletního nebo drsné kocoviny. A pak, po alkoholu často přichází paměťové okénko. Aby nenastalo, je třeba věci připomínat. Třeba i Předlistopadovými jablky. Zdravá, dobře uskladněná odrůda je pro nás hodně důležitá.

Přečtěte si je.

Jitka Neradová

 

 • 40 stran, dobové fotografie
 • formát A5 našířku, brožovaná vazba s přebalem
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-48-4
 • doporučená cena 149 Kč

Jan Čech
Vzpomínky z druhého kopce

více…

 

Letecký mechanik a spisovatel Jan Čech nabízí svoji třetí knihu tentokrát i „neleteckým“ čtenářům. Zavede nás na svůj milovaný Smíchov do dob, kdy se „ve spisovatelově hlavě“ začaly zachytávat první vzpomínky. Ve Vzpomínkách z druhého kopce, jak pražskou Klamovku nazývá, s humorem a s dnes již nezaměnitelným rukopisem bezprostředně líčí každodenní dětské i pozdější klukovské zážitky i „útrapy“. Nedrží se ale striktně „zlatých šedesátých a šedých sedmdesátých“, ale s gustem zabrousí i do dnešní doby a glosuje současné události a společenské dění, které mu ovšem nepřináší moc radosti.

 

Slovo autora

 

Vážení čtenáři,
české přísloví říká: „Nevážíte si dobrého bydla!“ To znamená, že člověk pozná, že něco bylo krásného, až když to ztratí. Já jsem si uvědomil, jak jsem fixován na náš smíchovský dům a vůbec na Smíchov, až když jsem se musel vystěhovat do Vršovic. Místo mně nikdy nepřirostlo k srdci i když jsem tam strávil také pěkné chvíle. V devadesátých létech jsem často pobýval služebně v cizině, hlavně v Anglii. Našel jsem si tam spoustu skvělých kamarádů a dům ve kterém jsem bydlel byl krásný, kousek od Windsorského parku. Vracím se tam rád, ale není to Smíchov! Windsorský park není Klamovka, ani Kinského park. I když jsem všechny jmenované parky prošel křížem krážem a všude jsem našel krásná místa, malá Klamovka s hospodou uprostřed, vlastně sokolovnou, je nejhezčí. Když stoupám od tramvaje stále do kopce a u nás v ulici stěží už popadám dech, vždycky si říkám, že musím zhubnout. Pak si sednu do arkýře a koukám do zahrady, nebo když je teplo, sedím na zahradě. Když se mi sportovním výkonu, tím myslím onen výstup, vrátí vědomí, říkám si, jak je ten život krásný, když může být člověk tam, kde to miluje.
Protože se má o radost člověk s ostatními podělit, učinil jsem tak ve Vzpomínkách z druhého kopce, které na pokračování vychází na internetovém deníku Neviditelný pes díky laskavosti mého kamaráda a redaktora Jirky Wagnera. Jelikož není „nad trvalé hodnoty“, tak první část vzpomínek spolu s mými fotografiemi připravilo k vydání Nakladatelství Jalna, které již na knižní trh uvedlo mé knížky „leteckých příběhů“ Droga zvaná letadla a Nazdar orlové.
Nyní dostáváte do ruky knížku, z které pochopíte, jak doufám, proč mám Prahu, Smíchov a mé kamarády rád!
Váš Jan Čech

 

 • 256 stran, bohatý autorský fotografický doprovod
 • formát 12 × 19 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-41-5
 • doporučená cena 270 Kč

Alexandr Skalický st.
Zahrady a vily manýrismu
v souvislostech

více…

 

Monografie na téma z pozdní renesance má celkem dvacet osm kapitol. Uvádí souvislosti náboženské, kulturní a ekonomické atmosféry života v pozdní renesanci, manýrismu. V úvodu je citace textu z českého vydání Dekameronu, který navozuje pocitovou náladu italského Dolce vita vrcholné renesance. Další kapitoly představují manýrismus jako životní styl a zmiňují pohanské mýty a jejich ikonografii, také podněty a vznik zahrad manýrismu, krajinu střední Itálie jako původní popud zavedení krajiny do obrazů malířů a reliéfů sochařů renesance v Itálii. Tvorba grafiků a vedutistů je zde uváděna jako záměr zpřístupnit tvorbu manýristů a šířit její známost do ostatní Evropy, zejména na sever od Alp. Obecnější popis zahrad a vil manýrismu vymezuje téma a ikonografii. Následuje popis a hodnocení šestnácti nejznámějších zahrad, které poskytly nejvýraznější podněty kultuře zahrad po celé Evropě, ale zejména na sever od Alp. Samostatná kapitola zmiňuje nejvýznamnější kašny a fontány tohoto uměleckého stylu v italských městech a naznačuje souvislosti tradice se současností podobných projektů v dnešní Itálii.

Vyzařování pozdní renesance (manýrismu) na sever za Alpy je stručně sledováno do českých měst a zámků. Je zmíněn přínos Rudolfínského manýrismu a hermetických věd v Praze a pozdní renesance v českých zemích vůbec. Podněty manýristického stylu v umění a myšlení jsou sledovány až do zahrad druhé poloviny 20. století. Jako zahrada jedna z prvních vytvořená na principech novomanýrismu je zařazena do souboru kapitol zahrada Peggy Guggenheim v Benátkách. Závěrečná kapitola stručně probírá umění novomanýrismu v Čechách druhé poloviny 20. století.

Čtyři sta čtrnáct vyobrazení v knize a dvě na obálce tvoří obrazový soubor doplňující text jako vizuální a estetická informace významově rozlišená třemi velikostmi obrazových ilustrací. Umožňuje také číst knížku jen prohlídkou obrazových sdělení. Fotografie památek provedl sám autor textu na cestách po Itálii i doma.

Výběrová bibliografie (675 položek) je rozdělena do desíti tématických odstavců a doplňuje texty malé monografie v širším okruhu významných publikaci a monografií citovaných až do roku 2008.

Smysl monografie je odborně popularizující a měla by podněcovat hlubší zájem o fenomén těžící od počátku ze zaměření na filozofii a psychologii člověka v kontextu kultury a tvorby životního stylu a hodnotového zaměření. Introspektivní pohled na život viděný skrze kulturu, jak se zdá, neztrácí svou časovost ani dnes. Autorem knížky je nezávislý publicista a fotograf, který své zaujetí tématem sleduje již od dob vlastního studia na gymnáziu, kde se s nadšením setkal s monografií Maxe Dvořáka Italské umění od renesance k baroku vydaném v Praze 1946.

 

 • 288 stran, 414 barevných vyobrazení
 • formát 22 × 22,5 cm, šitá brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-47-72
 • doporučená cena 395 Kč

Jitka Neradová
Odnikud nikam
Letmý pohled do zákulisí české povahy

více…

 

Dva roky po románové prvotině Jan Heřman – osud spjatý s hudbou vychází druhý román Jitky Neradové. Příběh téměř postmoderní, jehož hrdinové kráčí dvacátým stoletím, aby na vlastní kůži pociťovali, že vlastně kráčí odnikud nikam. V chronologickém řazení diktatur je cosi depresivně varovného, bez začátku a konce, je v něm cosi neuzavřeného a stále číhajícího, co zůstává i v současné době někde hluboko v našem společném podvědomí. Je to román věnovaný těžce zkoušenému kraji. Otevřeně vysvětluje, čím je historická zkušenost pro zemi a vůbec pro člověka jako takového.

Stalo se zvykem dělat za minulostí tlustou čáru. Je to již oblíbený zvyk českého národa. Hrdinství se potře, zrada se přehlédne – udělá se tlustá čára a jako tabula rasa „jsme si všichni rovni“ a začneme znova. Otázka charakteru a cti přestává trápit. S tím ovšem autorka zásadně nesouhlasí, a proto předkládá čtenářům svoji novou knihu, která by měla přinést poznání i pomoc utvořit si vlastní názor na lidský charakter a morálku. Chce, aby její čtenáři měli jen ten názor, který by je vedl odněkud někam.

Fiktivní příběh české rodiny na pozadí skutečných událostí se odvíjí od roku 1942 do současnosti. Je vlastně jakousi sondou do české povahy. Kniha sleduje rodinné osudy Marie a Františka od války až po současnost. Zachycuje jejich vývoj od bezstarostného mládí až po trpkými zkušenostmi naplněný konec života.
Knížka vychází k výročí událostí roku 1989 s přáním, aby se nejen příštích dvacet let politická kola netočila tím nesprávným směrem.

 

Slovo autorky

 

Byla vážně tráva zelenější?
Je běžným jevem idealizovat si minulost. Dřív bylo lépe, slunce svítilo jasněji, tráva byla zelenější, lidé přátelštější. Moje kniha Odnikud nikam si klade za cíl ukázat, že lidská paměť je věc ošidná a nespolehlivá. Už jako dítě školou povinné jsem se setkávala s pojmem vystěhování Neveklovska. Tehdy jsem to vnímala jako nudnou povinnost z učebnic, kterou jsem se nikterak nezabývala. Ale pak čas oponou trhnul. Naskytla se mi neopakovatelná příležitost mluvit s lidmi z vystěhovaného kraje, vystudovala jsem historii, zažila kus totalitního režimu, euforickou sametovku i následný rozporuplný porevoluční vývoj. Pochopila jsem, že všechno je jinak.
Aby to pochopili i jiní, zejména mladí lidé, zachytila jsem konkrétní lidský příběh rámovaný tolik idealizovanou minulostí, cestu Odnikud nikam pod kuratelou fašismu a komunismu. Protože ale dnešní doba více přeje elektronické komunikaci, učinila jsem tak i na svých webových stránkách. Protože ale tištěné médium má ještě pořád svou silnou výpovědní hodnotu, dostáváte do rukou knihu, která na cestě Odnikud nikam vysvětluje, že minulost nebyla tak růžová, jak si mnohdy myslíme.
Jitka Neradová

 

 • 184 stran, 38 ilustračních fotografií
 • formát A5, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-39-2
 • doporučená cena 250 Kč

Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji
(okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor)

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 408 stran, 343 černobílých a 81 barevných vyobrazení
 • formát A4, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-87104-33-0
 • doporučená cena 430 Kč

Martin Andrey
Kundrattoff
Muž, který zažil příliš mnoho…

více…

 

Hlavní protagonista příběhů René Kundrattoff vstupuje po bouřlivém mládí rozvráceném alkoholem do období středního věku, ale neumí se s tím vyrovnat. Jeho život je svět ulice, barů i hospod, paneláků i léčeben. Je to ale také svět lásky, touhy, snů, pádů i povznesení. Sní svůj životní sen, stále hledá tu pravou lásku a klid, ale ženy mu neustále kříží cestu. Nepřekvapuje ho to, je mu jasné, že je stále přitažlivý chlap. Vždy se s tím nějak vyrovná, ale je to velmi těžké…

Nevšední knížka všedních příběhů! Snad každý autor na začátku své kariéry čerpal z vlastních prožitků, z vlastního života, z životních situací své rodiny i přátel. Tato kniha sice není klasické autobiografické dílo (to už autor vydal pod názvem Cartel A), přesto vychází z autorových vlastních prožitků. Ten tak odhaluje jednu svoji životní etapu. „Ano, sestoupil jsem až na dno, prožil jsem několik let na ulici i v léčebně, abych se nakonec stal vypravěčem příběhů lidí, které jsem potkal,“ říká. Toto období se pro něj stalo silnou inspirací a s jeho zážitky se setkáte v příbězích, obsažených v knize. Bukowski z východu, jak je někdy nazýván svými čtenáři, má opravdu co říct!

„Kniha autentických povídek Kundrattoff vznikala za zvláštních okolností. Jako by mě někdo nebo něco začalo ovládat. Příběhy jsem proto zkusil jednotlivě publikovat právě pod pseudonymem Kundrattoff. Reakce čtenářů a jejich ohlasy ve mně vyprovokovaly pocit odpovědnosti k literární tvorbě i k tomu, abych si svých čtenářů vážil. Později, na literárních čteních, mě posluchači podněcovali ke knižnímu vydání. Vůbec jsem netušil, že své prožitky jednou uložím do knížky. Žil jsem život, který by většina z nás pečlivě tajila a v rodinném kruhu i mezi přáteli by byl pokrytecky zastírán. Možná že ten, kdo se někdy dotkne dna, neutopí se, ale rázně se ode dna odrazí, se potom lépe drží na hladině života než ten, kdo se slabými tempy neustále potápí“ říká autor.

A motto autora: „Dnes už vím jediné - nikdy není pozdě!“

 

Ukázka z knihy:

 

Výhra

V podvečer jsem vylez z baráku. Poslední idioti kaufovali v krámech narychlo i to, co nepotřebovali. Sledoval jsem, jak se oranžový světlo tlačí z nablýskaných výloh ven. Sníh padal, a já ho začínal mít rád. Vylidňoval ulice.

„Máte oheň?“ zeptala se.
Připálil jsem jí. Bylo jí sotva dvacet. Z očí jí sršela zvláštní síla. Někde jsem měl dceru v jejím věku.
„Ste pořád tak sám?“ vyzvídala.
„Celej život sem sám!“
„Nechcete to spláchnout?“
„Nebojíš se mě?“
„Ne!“

Sedli jsme si do lepšího baru. Byl narvaný. Miluju bary.
„Ste jinej!“ tvrdila. „Znám spousty mužů ve vašem věku.“
„Jo?“
„Všichni si na něco hrajou. Vy ne! Zajímáte mě!“
„Můžeš mi tykat.“
„Sára.“
Předběhla mě. Z očí jí pořád sršela ta síla.
„Kundrattoff.“

Pak jsme chvíli poslouchali muziku. Po půlnoci se lidi z baru vytráceli. Taky jsme odešli.
„Nepozveš mě k sobě?“ zeptala se venku.
Ona i ulice byly smutně opuštěný.
„Nebojíš se mě?“
„Ne!“ zavrávorala.
„Fakt se menuješ Sára?“
„Jo! Chceš vidět můj řidičák?“
„Ne, věřím ti.“

Doma jsem otevřel flašku červenýho.
„Nic jinýho nemám! Nebude ti špatně?“ V baru jsme pili hopsinku.
„Máš tu záchod, ne!?“
„Mám.“

Pil jsem s ní to levný červený. Bolela mě z něj už palice a Sára byla po každý další sklenici víc a víc kantáre. Měřila si mě kalnýma očima, ze kterých předtím sršela ta síla. Chtěl jsem se jí dotknout. Pořád jí bylo dvacet, a já měl někde stejně starou dceru.
„Du se koupat. Chci se koupat!“ snažila se vstát, a zase si sedla.

Pomoh jsem jí do vany, vrátil se do pokoje a nalil si další lampu. Dal jsem si cígo, přemýšlel, šel k oknu a sledoval, jak se město probouzí. Ticho mám rád, ale teďka mě nějak děsilo. Sára ve vaně usnula. Vypustil jsem vodu, aby nesklouzla pod hladinu. Kaltna ji pak stejně probere.
Zvědavě jsem otevřel její kabelku. Na fotce z řidičáku vypadala mnohem mladší. Z očí jí sršela tajemná síla. Nebyla to moje dcera.

Vyšel jsem ven a procházel se. Ulice byla prázdná. Miluju prázdný ulice. Koupil jsem horký pečivo, Sára bude určitě hladová.

V bytě už nebyla. Na stole ležel zmuchlaný vzkaz.
„Promiň, hledám tátu. Myslela sem, že to seš ty…“

 

 • 152 stran, původní ilustrace Joachyma Beruschky
 • formát 15 × 15 cm, knižní vazba s přebalem a záložkou
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-36-1
 • doporučená cena 195 Kč

Ondřej Sedláček
Povídky přirozené i nadpřirozené

více…

 

Své „šuplíkové“ prózy se rozhodl předložit široké čtenářské obci mladý debutující autor, který má ovšem k literární tvorbě všechny předpoklady: mj. absolvent textařiny a scenáristiky, aktivně činný jako hudební a reklamní textař, autor několika divadelních kusů a v současné době také pedagog na škole spojující umění a reklamu.

Povídky přirozené a nadpřirozené jsou zážitkové příběhy s autobiografickými prvky. Autor má zajímavou schopnost fabulovat i ty nejvšednější situace. Jeho útlá sbírka nás okamžitě vtáhne do sebe. Proto se jeho povídky nečtou, ale prožívají. Každý čtenář si v nich najde něco ze svého života, ze svých každodenních prožitků, a příjemně se s nimi ztotožňuje.
Kromě běžných životních zkušeností těží autor výrazně i z toho, že jeho život je momentálně „… asi padesát na padesát …“ Neboli, jak sám o sobě říká: „… půl života před sametem, půl života po … i když ta druhá půlka života se začíná povážlivě zvětšovat …“ Jde tedy o dílo ve všech ohledech zralé a vzhledem k „poločasu“ vzniku se nebojme říci říci též vyzrálé. A to je jistě další důvod vstupu Ondřeje Sedláčka na spisovatelská prkna.

V dnešní záplavě dravých a akčních story jsou zde po delším čase zase texty, které nechtějí šokovat. Texty, které čtenáři dopřejí příjemné pozastavení a chvíli na ohlédnutí v současné hektické době. A o takové čtení je, bohužel, nouze. Ostatně jak říká jedna z prvních čtenářek s úsměvem: „Ale to přece stalo u …! Tam jsme také byli a bylo to podobné, viď …“ Bude to platit i u vás? Přečtěte a uvidíte!

 

 • 140 stran
 • formát 15 × 15 cm, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-31-6
 • doporučená cena 190 Kč

Juraj Kizák
Láska blázna

více…

 

Druhá autorská sbírka básní Juraje Kizáka, který není jenom autorem básní, ale i ilustrací a obálky. Knížka na první pohled zaujme formátem s pevnou knižní vazbou – příjemnou velikostí do vaší kapsičky, ať již dámské či pánské. Ano, je to záměr, říká autor. Chce být u vás stále nejen obsahem svých básní, ale i velikostí. Nechce překážet, chce vás stále hřát.
Jeden z paradoxů dnešní hektické doby je, že se poezie opět dostává na výsluní a do pozornosti zájmu čtenářů. Ale přece jenom to asi logickou souvislost má – dnes musí být vše rychle okamžitě sděleno. A taková vlastně poezie je. Čtenáři v krátké době sdělí pocity, nálady, názory, sny, tužby, lásku i smutek. Verše Juraje Kizáka k vám takto právě přicházejí.

Proč česky a slovensky?
„Protože žiji přes půlku života v Praze, kde jsem se ocitl na vysoké škole. A mé děti jsou již narozené v Čechách… Sám se považuji za ‚čechoslováka‘. Jeden z mých dědečků se narodil pro změnu na Moravě a celý svůj život přežil na Čiernom Balogu pod kopci Slovenského Rudohoří. Vybral se tam ‚na zkusy‘ po vyučení. Mimo krásné Slovensko ‚objevil‘ i mojí babičku, a tak si jí jako v pohádce vzal, měl s ní pět dětí – a už tam zůstal. Jeho ‚putovní‘ bioty jsme asi zdědil, a pro změnu já se zase vrátil do Čech …
Proto tedy myslím, když píši, nebo něco prožívám, jak slovensky, tak i česky … A první slova básničky se mi objeví obyčejně v jazyce, který pak pro básničky už použiji, nepřekládám je. Kdo chce, porozumí oběma jazykům …“


Komu je ta sbírka určená?
„… A těm je i určena. Kteří nás oba, Čechy i Slováky vidí jako národy, které šli cestou společnou, v posledních nejen 80 let, ale pět set let, vždyť již ‚cestovatel‘ Komenský napsal své známá díla Orbis pictus a Schola ludus až u východoslovenských Košic, kde vyučoval (1650–54) tak neposlušné děti, že mu nic jiného nezbývalo, jen udělat ‚ze školy hru‘, jinak by je nic nenaučil …“

Kdy má čtenář tuto sbírku vytáhnout a potěšit se s ní?
„Myslím, že je určená lidem, zejména ženám (které mi jí vlastně svými komentáři pomohli sestavit, a mně za ně zůstává jen nesplacený dík) pro chvíle, když si zaleze se svojí duši, a rozjitřeným či láskou se třepetajícím srdcem, prožívajícím vrcholy a pády svých vztahů. K partnerovi, dítěti … Dal jsem do nich nic víc, nic míň, jen mojí osobní zkušenost, a sny naplněné i ty nenaplněné …“

A proč Láska blázna?
Život je někdy bláznivý, a my všichni jsme sem-tam blázni, kteří v některých chvílích jen nemají odvahu se na sebe podívat do zrcadla, raději ukazujeme prstem ‚na blázny‘ kolem nás … A Láska? Není to ta nejbláznivější věc na světě? Jednou jsme dole, jednou nahoře, funíme blahem, nebo pláčeme nad tím (co nám právě – a nečekaně) provedla … Co bychom nikdy nemysleli, že se stane, když tak krásně začínala … Tak proč ne tedy Láska blázna!“

 

 • 112 stran
 • formát A7, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-28-6
 • doporučená cena 195 Kč

Marie Anna Maršálová
Ozvěny z dávnověku, Ozvěny z nedávna

více…

 

Básnická sbírka psána v časoměrném trocheji, sestávající se ze tří kapitol. 1. Hercynia silva – popisuje naše dějiny před příchodem Slovanů do Čech. 2. Cestou do Indie v roce 1966 – zážitky z putování do Indie před 40ti lety. 3. Verše dětské a z mládí – vzpomínka na mládí a události do roku 1945.

 

 • 136 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-27-9
 • doporučená cena 195 Kč

Jitka Neradová
Jan Heřman
Osud spjatý s hudbou

více…

 

Tento útlý román se snaží přiblížit čtenáři velkého českého klavíristu a pedagoga Jana Heřmana, jménem sice snad méně známého, ale svým uměním srovnatelného se svými vrstevníky J. Kubelíkem či J. Sukem. Jeho interpretace českých skladatelů, zejména pak B. Smetany, osobitým klavírním reprodukčním slohem nebyla v českém hudebním světě asi dosud překonána.
Život Jana Heřmana je autorkou Jitkou Neradovou zpracován románovým způsobem a subjektivně přibližuje čtenáři hlavní etapy umělcova života. Kniha čtenáři představuje osobnost Jana Heřmana nejen jako umělce, ale především jako člověka, který si přes nepřízeň osudu nesmírnou pílí a cílevědomým úsilím dobyl svého vysněného cíle a posléze vychoval další hudební generace. K jeho odkazu patří nejen jeho koncertní činnost, která povzbuzovala i ve válečných letech, ale příklad člověka, kterého pevná vůle dovedla k mistrovskému umění.

 

 • 176 stran
 • formát A5, knižní vazba
 • doporučená cena 190 Kč

Kapesní průvodce péčí o astma a jeho prevencí

více…

 

Astma je jednou z nejvýznamnějších příčin chronické nemocnosti i úmrtnosti na celém světě. Jsou doklady o tom, že jeho prevalence v posledních 20 letech významně stoupla, zvláště u dětí. Globální iniciativa pro astma (GINA) byla založena proto, aby šířila povědomí o astmatu mezi zdravotníky, organizátory zdravotnictví i laickou veřejností a zlepšila prevenci a péči o astma pomocí koordinovaného celosvětového úsilí. Iniciativa připravuje vědecké dokumenty o astmatu, povzbuzuje rozšiřování a přijímání těchto dokumentů a podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu astmatu.

Kapesní průvodci byli vytvořeni podle publikace Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2006).

 

 • 32 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • doporučená cena 20 Kč

Kapesní průvodce péčí o astma a jeho prevencí u dětí

více…

 

Astma je jednou z nejvýznamnějších příčin chronické nemocnosti i úmrtnosti na celém světě. Jsou doklady o tom, že jeho prevalence v posledních 20 letech významně stoupla, zvláště u dětí. Globální iniciativa pro astma (GINA) byla založena proto, aby šířila povědomí o astmatu mezi zdravotníky, organizátory zdravotnictví i laickou veřejností a zlepšila prevenci a péči o astma pomocí koordinovaného celosvětového úsilí. Iniciativa připravuje vědecké dokumenty o astmatu, povzbuzuje rozšiřování a přijímání těchto dokumentů a podporuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu astmatu.

Kapesní průvodci byli vytvořeni podle publikace Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2006).

 

 • 32 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • doporučená cena 20 Kč

Kateřina Adamcová, Vratislav Nejedlý, Zuzana Slížková, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v kraji Vysočina
(okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 344 stran, 340 černobílých a 65 barevných vyobrazení
 • formát A4, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 80-86234-87-8
 • doporučená cena 370 Kč

Alexandr Skalický
Megastore

více…

 

Kniha je souborem dvaceti architektonických projektů a realizací, samostatně publikovaných textů o architektuře, kreseb a fotografií autora za období posledních dvaceti let. Je členěná do deseti kapitol.
1 – Architektura je celá věnována možné koncepci současné architektury.
2 – Kontext tvoří patnáct textů komentující situaci české architektury v průběhu posledních sedmnácti let.
3 – Revize představuje zrealizované stavby.
4 – Přesah, alternativu k architektuře představuje v knize uvažování a promýšlení vizuálního umění.
5 – Rozhovor o architektuře, umění, textech a životě uskutečněný s Janem Kratochvílem pro internetový server www.archiweb.cz.
6 – Topografie města je zaměřena na přehodnocení současného architektonického myšlení o výstavbě městských zón a vysvětlení koncepce odlehčeného urbanismu.
7 – Skicář vyskládala koláž různých nerealizovaných projektů a textů k nim.
8 – Rejstříky obsahují autory projektů a vyobrazení.
9 – Profil je úplnou biografií autora.
10 – Resumé tvoří překlady nejdůležitějších textů souboru do angličtiny a němčiny.

 

 • 180 stran, 97 vyobrazení (z toho 23 barevných)
 • formát 20 × 22 cm, brožovaná vazba
 • doporučená cena 295 Kč

Giovanni Denti, Alexandr Skalický st.
Krajinou českého baroka
Církevní stavby Kryštofa a Kiliána Dientzenhoferů na Broumovsku

více…

 

České baroko je jednou z nejzajímavějších kapitol dějin architektury ve střední Evropě, protože je styčným bodem nových výrazových tendencí římské kultury 17. století a místních a vídeňských tradic. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové byli jeho nejvýznamnějšími představiteli – v Praze jejich stavby přispěly rozhodujícím způsobem k tvářnosti města a výraznou stopu zanechali i v krajině Broumovska.

Autor publikace, Giovanni Denti je profesorem architektonické a urbanistické kompozice na milánské polytechnice a poskytuje tak čtenářům hodnocení památek na Broumovsku z pohledu odborníka evropského významu. Spoluautorem a jeho průvodcem u nás mu byl Alexandr Skalický st., památkář, fotograf a publicista, zabývající se zdejším regionem již od padesátých let 20. století.

Mapy, které tvoří součást publikace, orientují čtenáře v umístění staveb v krajině a v jednotlivých obcích. Katalog uměleckých památek hodnotí jednotlivé stavby, zařazuje je do kontextu české i evropské barokní kultury a prokazuje neoddělitelnost české barokní tradice od souvislostí evropských a původních italských kořenů. Kniha obsahuje rozsáhlé německé resumé včetně všech popisků.

 

 • 68 stran, 96 vyobrazení
 • formát 22,5 × 22 cm, brožovaná vazba
 • doporučená cena 230 Kč

Ivana Maxová,Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 116 stran, 67 černobílých a 19 barevných vyobrazení
 • formát A4, brožovaná vazba
 • doporučená cena 160 Kč

Ivana Maxová,Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 140 stran, 132 černobílých a 44 barevných vyobrazení
 • formát A4, brožovaná vazba,
 • doporučená cena 190 Kč

Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Miloš Suchomel, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Svitavy

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 104 stran, 105 černobílých a 35 barevných vyobrazení
 • formát A4, brožovaná vazba
 • doporučená cena 170 Kč

Vyprodáno

 

Martin Gilar
Nebojte se Ameriky
Vyprávění nejen o maršmelou na klacku

více…

 

Co se stane, když si jednoho dne sbalíte kufr a své vzdělání a přestěhujete se do USA? Jak se vypořádat s novými nástrahami života, jak si najít práci, jak se opéká na klacku maršmelou místo špekáčku a jak lze vychovat děti po česku, zatímco salutují „své“ vlajce s hvězdami a pruhy? Autor na tyto otázky odpovídá se špetkou ironie a pořádnou dávkou humoru.

Kniha popisuje klady a zápory osobního a profesního života v USA a Čechách, výhody a nevýhody amerických stejků a dršťkové polévky, uvádí na pravou míru mýty o rychlé výuce angličtiny praxí a dokumentuje záludnosti amerických záchodků. Čtenář získá představu o tom, co ho v USA překvapí okamžitě a co až po letech pobytu. A také odpovědi na otázky, co je lepší: střídmá, či obrovská porce zmrzliny? Oceán a jachting, nebo houbaření a vandrování po lesích? Národní hrdost, nebo kariéra v USA? Průměrná americká universita, nebo prestižní ústav AV ČR? Koho historie oznámkuje lépe: prezidenta Klause, nebo Bushe? Je lepší být velmocí s válkou v Iráku na krku, nebo malým státem, pohlavkovaným ze všech stran? Dozvíte se i to, co přistěhovalci z Čech bude v Americe chybět: chodníky, Jára Cimrman, pivní pěna, smysl pro ironii a kupodivu české zdravotnictví. Kniha je provázená bohatou fotografickou dokumentací a mnoha tipy pro turisty či potenciální imigranty. Zvažování nad zisky a ztrátami návratu na rodnou hroudu završí odhalení, kdo bude příští americký prezident.

 

 • 232 stran, bohatý fotografický doprovod
 • formát A5, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-57-6
 • doporučená cena 270 Kč

 

vyprodáno

Jan Vošalík
Přehled motocyklů ČZ
[2., doplněné vydání]

více…

 

Publikace obsahuje ucelený přehled výroby motocyklů ČZ od počátku výroby v roce 1919 do ukončení výroby v roce 1997. Celkem 147 modelů motocyklů ČZ je vyobrazeno na fotografii a popsáno základními technickými údaji (též v němčině a angličtině).

 

 • 224 stran, černobílé fotografie
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 2., doplněné vydání, ISBN 978-80-86396-53-8
 • doporučená cena 220 Kč

 

vyprodáno

Jan Čech
Nazdar orlové
Další (ne)uvěřitelné příběhy leteckého mechanika

více…

 

V roce 2008 vyšla kniha Droga zvaná letadla, která byla prvním knižním vydáním tzv. Čechovin, seriálu příběhů, od roku 2005 pravidelně zveřejňovaného na serveru Planes.cz a později přejímaného internetovým deníkem Neviditelný pes. Knížka zaznamenala neobyčejný zájem u čtenářů, a proto jsme se spolu s autorem Janem Čechem (*1950) rozhodli připravit další pokračování.
Knížka s názvem Nazdar orlové opět přivádí čtenáře do prostředí kolem letadel, zejména k leteckým společnostem Slovair, Československé aerolinie, British Airways a dalších, registrovaných ve Velké Británii, u kterých Jan Čech řadu let pracoval jako letecký mechanik. Právě odtud dobře zná zázemí leteckých hangárů, dílen i letištní plochy, kde se připravují letadla na start. Je vnímavým pozorovatelem tohoto prostředí i lidí, kteří se zde pohybují. Příběhy, které psal sám život, jsou v jeho vyprávění poutavé, humorné i směšné a někdy skutečně až neuvěřitelné.

 

 • 194 stran, 95 fotografií
 • formát A5, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-40-8
 • doporučená cena 275 Kč

 

vyprodáno

Jan Čech
Droga zvaná letadla
(Ne)skutečné příběhy leteckého mechanika

více…

 

Autor příběhů Jan Čech (*1950) se jako letecký mechanik věnuje již třicátým osmým rokem jen a jen letadlům. Po vystudování Střední průmyslové školy v Praze se zaměřením na stavbu a konstrukci letadel nastoupil v roce 1970 k Československým aeroliniím, kde se ještě vyučil v oboru letecký mechanik. Pracoval zde na generálních opravách letadel, později byl zaměstnán u Slovairu, pak u OGDEN Aviation a Menzies se servisem pro British Airways, DHL, BMI a JET2. V současné době je opět u ČSA.
Počátkem osmdesátých let začal publikovat v časopisech ABC, Věda a technika mládeži a Letectví a kosmonautika články spíše technického a faktografického charakteru.
V roce 2005 byl vybídnut správcem serveru Planes.cz, k publikování příběhů, které zaznamenával během svého bohatého leteckého života. Tak se zrodil pravidelný seriál uveřejňovaný na tomto serveru pod jménem Čechoviny a později přejímaný též internetovým deníkem Neviditelný pes. Odtud byl už jen malý krůček ke knižnímu vydání těchto tzv. „Čechovin“.
Podtitul knihy (Ne)skutečné příběhy leteckého mechanika přesně vystihuje její obsah. Jsou to poutavá vyprávění z leteckého prostředí, v nichž Jan Čech, jako skvělý pozorovatel, umí dané situace nejen pojmenovat, ale i s humornou nadsázkou trefně vylíčit. Letecký žargon, který ve své knize využívá, mu pomáhá vykreslit jak charaktery jednotlivých lidí, tak i zobrazit atmosféru tohoto lákavého prostředí. V poeticky zpracované skutečnosti s „horníčkovským“ humorem a nadhledem prožije čtenář s velkým zaujetím život „mezi nebem a zemí“.

 

 • 240 stran, 90 fotografií
 • formát A5, knižní vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-30-9
 • doporučená cena 290 Kč

 

vyprodáno

Jan Vošalík
Přehled motocyklů ČZ

více…

 

Publikace představuje ucelený přehled všech typu motocyklů (cestovních, soutěžních a prototypů) vyráběných během celé existence značky ČZ ve Strakonicích. Každý typ doprovází dostupné vyobrazení a tabulka základních technických parametrů.

 

 • 196 stran
 • formát A5, brožovaná vazba
 • 1. vydání, ISBN 978-80-86396-29-3
 • doporučená cena 350 Kč

 

vyprodáno

Kateřina Adamcová, Vratislav Nejedlý, Zuzana Slížková, Pavel Zahradník
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji
(okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov)

více…

 

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu (pilíře) byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla (ve vztahu k charakteru degradace památky) analyzována i materiální složka sochařských děl.

 

 • 216 stran, 194 černobílých a 21 barevných vyobrazení
 • formát A4, brožovaná vazba
 • doporučená cena 235 Kč

 

vyprodáno

Miroslav Špak
Moje krásné trápení
Historie silničních závodů
Poválečná léta nádherných vítězství a velkých kotrmelců

více…

 

Kniha krátkých příběhů z jednotlivých závodů, jak je zaznamenal motocyklový závodník M. Špak, popisuje krásná motocyklová padesátá a šedesátá léta, kdy motocykloví nadšenci navázali na předválečnou tradici a začali stavět motorky a závodili. Bylo to velké pole závodníků, mechaniků, organizátorů i diváků a některé víkendy jezdily i tři závody. Byla to slavná doba, kdy značky ČZ a Jawa hrály světový prim a kdy z deseti prodaných motorek ve světě byly čtyři české.

 

 • 200 stran, 96 vyobrazení
 • formát A5, knižní vazba
 • doporučená cena 140 Kč

 

vyprodáno